– Det brenner virkelig et blått lys for legetjenesten på Helgeland

Svein R. Steinert er prosjektleder og leder av ALIS-Nord som er et prosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin. Han er svært bekymret over legemangelen i Nordland, og særlig på Helgeland. Foto: pressefoto