– Det brenner virkelig et blått lys for legetjenesten på Helgeland

foto