Regje­ringen vurderer å stenge havnene for Russland