Formannskapet vil utløse opsjonsavtaler på Toftøya

foto