Utsatte vedtaket om lokalisering av tarmkreftkirurgien. Vil ha bedre utredning.

foto