Oppdrettere fikk nei fra NVE til å hente mer vann

foto