Trafikkstasjonene og digitale tjenester stenges

foto