Biogass-initiativtakere i Brønnøy ser ikke samarbeidsmuligheter med Sømna

foto