Skoler i Trondheim og Bryne vil for første gang omfattes av streiken. Utdanningsforbundet har varslet nytt uttak fra tirsdag.

– Denne opptrappingen viser alvoret i situasjonen, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Hittil har lærerorganisasjonen holdt streiken på et forholdsvis moderat nivå. Lærerorganisasjonen sier hensikten med økningen å legge press på motparten, kommuneorganisasjonen KS.

– Dette gjør vi for å presse KS tilbake til forhandlingsbordet, for å få dem til å bevege seg. Det har vi ikke lykkes med til nå. Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning, slik at vi kan få avsluttet streiken så raskt som mulig, sier Handal til NTB.

Betyr det at dere er åpne for en ny runde med mekling?

– Vi er åpne for alt.

KS: Beklagelig og unødvendig

KS reagerer på uttalelsene fra Handal og sier det rett og slett er feil at de ikke kommer lærerorganisasjonene i møte. KS la fram et konkret løsningsforslag i et møte med Utdanningsforbundet onsdag formiddag, opplyser forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

– Det er svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken når partene er midt i en prosess for å prøve å finne en løsning, sier Gangsø.

Det siste forslaget fra KS imøtekommer kravet om å prioritere lærere med lengst utdanning og ansiennitet – innenfor rammene de har til rådighet, ifølge Gangsø.

Utover møtet onsdag, har partene hatt dialog via Riksmekleren i noen dager. Verken lærerorganisasjonene, KS eller Ruland har ønsket å si noe særlig om hva kontakten har bestått i. Men Utdanningsforbundet gir uttrykk for at det har vært lite bevegelse.

– Det har vært kontakt med Riksmekleren, men så langt har dette ikke gitt noe resultat. Vi kommer til å fortsette streiken helt til vi får på plass en bedre løsning for lærerne, sier Handal.

Han vil ikke kommentere nærmere forslaget som ble lagt fram onsdag.

– Å uttale seg til offentligheten om det som skjer her, er ikke konstruktivt, og vi vil ikke bidra til det, sier Handal til Fri Fagbevegelse.

– Påvirker ikke arbeidet med å finne en løsning

KS har tidligere uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, og at de har gått utover rammen fra frontfagene i industrien. De har ikke mer penger å gi, uttalte Gangsø i august.

KS har også vist til at de andre arbeidslivsorganisasjonene innen KS-området var enige i oppgjøret, mens lærerorganisasjonene sa nei.

– Utdanningsforbundets varsel om en kraftig opptrapping av streiken vil ikke få noen betydning for arbeidet som allerede pågår med å finne en løsning. Opptrappingen vil få store negative konsekvenser for enda flere elever som mister undervisning og en normal skolehverdag. Det er et stort ansvar Utdanningsforbundet tar på seg, sier Gangsø.

Bergen, Bærum, Bryne og Trondheim

Fra før er om lag 3.500 medlemmer av Utdanningsforbundet i streik. I tillegg har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut et 40-talls medlemmer hver. Lektorlaget tar også ut ytterligere 17 neste uke.

Fra tirsdag går altså rundt ytterligere 3.000 lærere ut i streik. De fleste av disse jobber på skoler i Bergen og Bærum, steder som allerede er rammet. Bryne og Trondheim har ikke hittil vært direkte berørt, men Utdanningsforbundet tar nå ut medlemmer også her.

Blant andre steder som får mange lærere i streik neste uke, er Haugesund, Arendal, Bodø, Indre Østfold, Lillestrøm, Molde, Porsgrunn, Tromsø, Gjøvik, Harstad, Steinkjer, Stjørdal.

Det er flest ungdomsskoler og videregående skoler som omfattes. Elever i første klasse skjermes også denne gangen.