Flere hundre samlet i sorg i Steinkjer sentrum

foto