Sterke regnskapstall for Søren Nielsen AS i fjor

foto