– Folk må velge sine egne liv, men det er ikke bærekraftig, verken for velferdsstatens finanser eller næringslivets behov for arbeidskraft, at for mange friske bytter ut jobb med golf eller venninneturer med en gang vi bikker 60, sier 62 år gamle Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

Med dagens mulighet for mange til å gå av når de har nådd Erna Solbergs alder, betyr det 30 år med oppvekst og utdannelse, 30 år i arbeid og 30 år som pensjonist.

– 30-30-30 går bare ikke. Vi får verken nok skatteinntekter eller nok hender til eldreomsorg, skole og næringsliv, sier Solberg.

Hun mener mange ikke har tatt innover seg hva det vil bety på nesten alle samfunnsområder at vi vil mangle arbeidskraft fremover.

– Vi må få folk og næringsliv til å forstå at når levealderen øker så mye som den gjør, må også folk stå lengre i jobb, sier Høyre-lederen.

Hun vil gjennomføre fjorårets forslag fra Pensjonsutvalget der pensjonsalderen justeres etter levealderen, med cirka ett år for hvert tiårskull. Folk født på 90-tallet, må jobbe til de er 70, ikke dagens 67. Deretter vil hun fjerne særaldersgrensene for en rekke offentlige yrker, for eksempel 60-årsgrensen i politiet. Og ikke minst vil hun fjerne kravet for alle om at man må gå av ved en viss alder.

– Alle særaldersgrenser bør bort. Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav.