– Totalt kjøper Norge seks helikoptre som skal leveres i perioden 2025 til 2027, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Anskaffelsen har en ventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner. Om man inngår kontrakten sommeren 2023, slik det er planlagt, kan første leveranse være på plass fra sommeren 2025. I første omgang kommer det tre helikoptre som var tiltenkt den amerikanske marinen, men alle seks helikoptre skal være på plass innen 2027.

Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen.

Høyre og Frp positive

– Dette er positivt, det er bra at anskaffelsen kommer nå og ikke utsettes til neste langtidsplan for Forsvaret, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes.

Samtidig bemerker han at Høyre forventer en avklaring om hva som skal skje med helikopterkapasiteten på Marinens fregatter.

Også Fremskrittspartiet støtter innkjøpet.

– At Kystvakten nå endelig skal få helikoptre som er funksjonelle til deres bruk, er virkelig på tide. Det er selvsagt synd det har tatt så lang tid for myndighetene å rydde opp og komme fram til en løsning, men det er bra de omsider velger gode løsninger, sier forsvarspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde.

Frp-politikeren sier han regner med at regjeringen sørger for at norske bedrifter vil få oppdrag og leveranser knyttet til anskaffelsen.

– Utprøvd teknologi

– Nå ønsker vi å gå til leverandører som har utprøvd teknologi, som brukes av allierte, sier Gram.

Danmark har brukt Seahawk siden 2016, og Luftforsvaret kommer til å sende mannskaper dit for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse på helikoptertypen.

I første rekke skal de seks helikoptrene gå til Kystvakten. På Marinens fregatter undersøker man om helikoptrenes oppgaver kan løses av andre kapasiteter, ifølge Gram.

Helikopterkapasiteten til Marinen og Kystvakten har vært et problem gjennom mange år. 10. juni i fjor hevet regjeringen kontrakten og avsluttet innfasingen av NH-90-helikoptre som ble bestilt helt tilbake i 2001.

Vært uten helikoptre

Forsvaret har vært uten funksjonelle maritime helikoptre helt siden Lynx-helikoptrene ble satt ut av tjeneste ved årsskiftet 2014/15.

I 2001 bestilte Norge 14 helikoptre av typen NH-90 for bruk på kystfartøy og fregatter. Avtalen var at det skulle leveres innen 2008, men det oppsto en rekke problemer med leveransen. Blant annet forsinkelser fra leverandør, mangel på reservedeler og betydelige utfordringer med å få tilstrekkelig antall flytimer som samsvarte med operativt behov.

Da kontrakten ble besluttet hevet, hadde Forsvaret bare fått åtte ferdige helikoptre. De har bare fløyet 700 timer i året.

SH-60/MH-60 Seahawk er en helikoptertype som er utviklet av amerikanske Sikorsky. Den har vært i bruk i det amerikanske forsvaret siden 1984. Ifølge Wikipedia er det 14 andre land som bruker Seahawk-helikoptre i dag.

Stor dag for Luftforsvaret

– Det er en stor dag for Luftforsvaret, særlig for maritim helikopterving på Bardufoss. Det er veldig hyggelig at vi har fått på plass en erstatning så kjapt, sier brigader Tron Strand, som er sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter på Reitan.

Han sier videre at Luftforsvaret nå kan begynne å se framover, og at dette igjen betyr at Luftforsvaret kan begynne å støtte Kystvakten.