Røykutvikling i marinefartøy på vei fra øvelse

foto