På ferjesambandet Vennesund-Holm er avgangen klokken 07.40 fra Vennesund utsatt til klokken 08.05, oppgir Nordland fylkeskommune.

Det oppgis ikke noen årsak til forsinkelsen.