Flykt­ninge­arbeider i Brønnøy:Trenger ideelt 70 praksis­plasser