Takket nei til flere statlig finan­sierte arbeids­plasser: – En helhets­vurde­ring

foto