Vete­ranbil­eiere fra Brønnøy figu­rerer i ny bok

foto