Sømna-ordfø­reren om oppsi­gelsene: – Svært alvorlig