Tirsdag var Norsk Luftambulanse på Vega for å teste instrumentinnflyging. NLA opererer ambulansehelikoptrene i Norge og har hatt et prosjekt med slikk instrumentinnflyging siden 2005, der Stavanger ble første sted der løsningen ble operativ i 2006.

Formålet med instrumentinnflygning er å kunne fly i dårlig vær og med dårlig sikt etter faste ruter. Isingsforhold kan være spesielt problematisk.

Hvor skal vi lande?

Lars Magne Amdal er prosjektleder på PINS-prosjektet (point in space) i NLA, og er piloten som fløy til Vega. Bakgrunnen for at Vega får en slik prosedyre er en tilbakemelding fra pilotene på ambulansehelikopteret om at de trengte å komme seg kjapt og greit til Vega når været er for dårlig til å fly visuelt.

– Da drar vi først ut og ser hvor det er mulig. På det tidspunktet skulle de bygge et beredskapssenter der ute, en brannstasjon der det lå en helipad. Da bestilte jeg en sånn point in space-prosedyre. GPS finnes jo over alt, og det er det vi bruker. Men da må innflyvningen vår ende et sted der det helst er en helipad foran oss når vi kommer ut av skyene sånn at vi kan lande der, sier Amdal.

NLAs helikopter på helikopterlandingsplassen på Vega ved brannstasjonen. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Det er dette punktet når man kommer ut av skyene som kalles point in space. På Brønnøysund lufthavn er dette for eksempel litt nord eller sør for rullebanen.

– På Vega var det en landingsplass, og på Lovund er det også en landingsplass. Men på Trones er det bare parkeringsplassen til en barnehage, sier han.

Testet prosedyre

I selve utarbeidelsen av slike prosedyrer har de en mann som arbeider i Widerøe som har hjulpet dem mye, Jens Gjerlev, som har kontakt med en leverandør i Bratislava i Slovakia som lager selve prosedyren.

– Vi får den tilbake og putter den inn i helikopterets datamaskin og drar ut for å sjekke om vi har fått det vi bestilte. Det var det vi gjorde i går.

NLA-pilot Lars Magne Amdal over Vega for å teste ut PINS-prosedyren for instrumentell innflyvning i dårlige vær- og siktforhold. Lappen på kneet er prosedyren. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

– Betyr det at prosedyren på Vega er operativ nå?

– Den skal først godkjennes av Luftfartstilsynet i Bodø.

700.000–900.000 kroner

Når de velger ut steder å legge inn slike prosedyrer prøver de å tilpasse det operasjonsmønstret.

– Det er koster mellom 700.000 og 900.000 kroner å lage en slik prosedyre, så vi får velge der det bor litt folk. Jeg fikk vite da vi var der ute at det bare bor rundt 1.200 på Vega, men gevinsten for oss er stor om det står om liv. Det tar lang tid å komme seg til sykehus, enten det er med båt eller bil. Vi liker å sammenligne oss med rutefly, men det er en kjensgjerning at vi ikke er like mye å stole på på grunn av værforholdene på denne tiden av året, sier Amdal.

Arbeidet er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanses givere, både privatpersoner og støttebedrifter.

Kirka og sitkagran

NLA-pilot Lars Magne Amdal over Vega for å teste ut PINS-prosedyren for instrumentell innflyvning i dårlige vær- og siktforhold. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vega har ifølge ham en del fordeler for dem.

– Fordelen ved kysten er at man ikke trenger å fly så høyt, innflyvningen gjør vi så lavt vi kan, men tar hensyn til båter. Vega er et fint sted å lage en slik innflyging, for det er nesten ingen hindringer. Hindringene er kirketårnet, som ikke er så høyt, og så fant vi ut at sitkagrana på Vega er 18 meter høy. Det vi må ta hensyn til, sier han.

Ordfører: – Større trygghet

Jan Arne Løvdal fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, pilot Lars Magne Amdal, Vegaordfører Jon Albert Floa og Ingvild Øverås og fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. . Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vegaordfører Jon Albert Floa (Sp) tok imot helikopteret på Vega. I tillegg til piloten Lars Amdal var også Rolf Magnus Sæther, Ingvild Øverås og Jan Arne Løvdal fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse med.

– Jeg tenker at det er bra at ambulansehelikopteret kan takle vanskelige forhold. Det gir oss i Vega kommune større trygghet. Det vil også bli montert opp et værkamera ved helikopterlandingsplassen, skriver Floa til BA.