Den nye utvidelsen som gir halv pris på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, gjelder for deg som er født i 1997, 1998, 1999 og 2000, dvs. fyller 23, 24, 25 eller 26 år i 2023.

– Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 26 år. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, men kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt, forklarer fylkestannhelsesjef, Henrik Schmidt i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.