Kommunedirektøren sier årets budsjettprosess har vært spesielt krevende

foto