Nærøy: Bil på åker med utløst airbag, men uten sjåfør