Luftambulansetjenesten flytter personell etter radonmåling

foto