Formannskapet skal gå tredje runde om boplikt på gårdseiendom