Uvær med «atmosfærisk elv» er i ferd med å ramme oss

Tirsdagen kommer til å bli særdeles våt. Foto: Simon Aldra