Hovedtillitsvalgt om 11 pålegg: – Mange, men som forventet

foto