Tidligere banksjef nyvalgt styreleder i Brønnøy næringsforum

foto