Fylkesrådet skal se på ferjetakstene

foto
Før sommeren skal fylkesrådet bestemme hva slags takstsystem som skal gjelde for sambandet mellom Solfjellsjøen og Vandve. Foto: Leif Steinholt