Vevelstadpolitikere retter hardt skyts mot nabokommune

foto