Vevelstadpolitikere retter hardt skyts mot nabokommune

foto
Vevelstad formannskap onsdag, fra venstre Ronald Bjøru og Kaja Aarstrand fra Kommunelista, ordfører Torhild Haugann (Samarbeidslisten), kommunedirektør Helge Akerhaugen, Vibeke Meyer og Turid Færøy fra administrasjonen, Ingrid Andreassen og varaordfører Ken-Richard Hansen fra Samarbeidslisten. Foto: Jøran Horn