Direktoratet tror ikke anlegg på Toft vil påvirke fiskeriene

foto