Brønnøy utreder legevaktsamarbeid med Vega

Kommunedirektør Brit Skjevling orienterte kommunestyret i Vega om bemanningsutfordringer ved legekontoret på Vega og et mulig interkommunalt samarbeid med Brønnøy. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen