Bønn til kommunene: Dekk private barnehagers ekstrakostnader til strøm og korona