Får en syvendel så mye ekstra penger som nabokommunen