Landet rundt: Poli­tiet vil frata båtfører retten til å føre småbåt – kan fortsatt føre store båter