Støttet innleie av konsu­lenter, vente­stønad og gratis skole­lunsj