Vega Sjøfarm får ny forlenget midler­tidig utslipps­tilla­telse

foto