Veterinærinstituttet: Stadig mer sykdom blant oppdrettslaks

foto