Fire hybler for avlast­ning kan være klare for åpning i april

foto