BA-blomster til sykehjemmet fra takknemlige pårørende