Fjorårets avtale økte med 11,1 prosent. I år øker rammen med 12,5 prosent til 225 millioner kroner. Det er den høyeste økningen siden reindriftsavtalen ble etablert på 70-tallet. Kravet fra NRL var på 260 millioner kroner.

– Dette understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for reindriftsnæringen, skriver Landbruksdepartementet i en pressemelding.

Staten og NRL forhandler hvert år om reindriftsavtalen. Avtalen omfatter ulike ordninger med direkte støtte til reindriftsutøvere og reinbeitedistrikter og tilskudd til investeringer.

– Det er svært gledelig at vi har blitt enige med NRL om en avtale. Jeg opplever NRL som en krevende, men konstruktiv forhandlingspart, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Ifølge departementet har markedet for reinsdyrkjøtt over tid vært i en positiv utvikling og for å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet skal det prioriteres midler til Markedsutvalget for reinkjøtt.