Rødt nivå (kategori 4 av 4):

Ekstremt kraftige vindkast. Det er farlig å være utendørs, og folk blir bedt om å holde seg inne. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for at transport blir innstilt. Folk blir bedt om å være forberedt på lange strømbrudd.

Ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord : Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker ved midnatt. Gjelder fra området sør for Måløy og opp kysten (inkludert Ålesund, Molde og Kristiansund) til Aure og Smøla.

Deler av Trøndelag og Helgeland : Faren øker fra klokka 19 onsdag og minker fra klokka 3 natt til torsdag. Gjelder fra Nordmøre, opp gjennom Trøndelag (inkludert Trondheim og Steinkjer) og opp til Helgelandskysten sør for Bodø.

Oransje nivå (kategori 3 av 4):

Svært kraftige vindkast. Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Transport kan bli innstilt. Det kan bli strømbrudd. Veier kan bli stengt.

Deler av Møre og Romsdal og Nordfjord : Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker torsdag klokka 10. Gjelder indre strøk fra Nordfjord og Sandane opp til Surnadal.

Indre strøk av Trøndelag : Faren øker fra onsdag klokka 22 og minker fra torsdag klokka 14. Gjelder indre strøk fra Dovre og Femundsmarka til Børgefjell nasjonalpark.

Mesteparten av Nordland : Faren øker fra klokka 1 natt til torsdag og minker klokka 16 torsdag. I farevarselet står det samme advarsler som for rødt farevarsel i andre landsdeler: Det er farlig å være ute, og folk blir bedt om å holde seg inne. Gjelder for mesteparten av Nordland, inkludert Bodø.