Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Jonny Karlsen, sier til iFinnmark at det er snakk en russisk romrakett på vei mot verdensrommet, og at oppskytningen var varslet.

– Det vil si at russerne har sendt ut et såkalt Notam (notice to airmen). Det varsler om at dette området i nord er et fareområde hvor fly og båter må holde seg unna. Samtidig så er de som skyter opp raketten, altså russerne, som er ansvarlige for å sikre en forsvarlig gjennomføring, sier han.

Han sier at det ikke er fare for at raketten skal lande i Norge.

Karlsen vil ikke uttale seg om hvilken type rakett det er snakk om, men NRK skriver at det dreier seg om en Sojuz-2.1v, som er klassifisert som en lett bærerakett.

Kanalen siterer det russiske forsvarsdepartementet på at raketten ble skutt opp fra deres rakettoppskytingsbase i Arkhangelsk.