Reglene ble strammet inn i juni 2022.

I løpet av halvannet år før innstrammingen ble det registrert 279 alvorlige ulykker. I samme tidsperiode etter innstramming, er tallet 223 alvorlige ulykker, skriver Stavanger Aftenblad. Bare 56 av de skadde brukte hjelm.

Leger ved Stavanger universitetssjukehus krever enda strengere regler, inkludert hjelmpåbud for alle. De viser til at mange av pasientene pådrar seg hode- og ansiktsskader.

– Belastningen på helsevesenet er like stor som før. En del av pasientene som kommer til traumemottaket, har også ganske høy promille, sier traumekoordinator Kjell Tjosevik ved Stavanger universitetssjukehus.

Reglene ble skjerpet når det gjelder promillegrense, aldersgrense på 12 år, påbud om hjelm for barn under 15 år, samt at det ble innført krav om forsikring for elsparkesykkel man eier selv. Elsparkesykkel ble også klassifisert som motorvogn.

– Det er absurd at påbudet om hjelm bare gjelder barn under 15 år. Elsparkesykkelen ble klassifisert som motorvogn i 2022. Det må selvsagt være påbudt for alle, sier Tjosevik.

Olav Røise, faglig leder for Nasjonalt traumeregister ved Oslo universitetssykehus, mener det ikke finnes noen rasjonelle grunner for ikke å påby hjelm.