Startet selskap for å kunne markeds­føre en hel landsdel

foto