foto
Eilif Trælnes har vært ordfører i Brønnøy siden 2019. Foto: Simon Aldra

Ordfø­reren