Sykdommen er oppdaget ved anlegget 10224 Korsneset i Heim kommune. Også anlegget 32097 Korsneset II er rammet, ettersom de to anleggene drives som en epidemiologisk enhet. Både Salmar Oppdrett AS og Norsk Sjømat Oppdrett AS driver oppdrett av laks på stedet.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Viruset ble først påvist 14. juli etter at Salmar varslet Mattilsynet om mistenkelige funn tidligere i juli.

Oppdrettsanleggene er under utslakting, og det er innført restriksjoner mot flytting av fisk, opplyser Mattilsynet.