Lynnedslag tømte to høydebasseng, fortsatt gjøres søk etter lekkasjer

foto