foto

I dag er det 120 år siden havet angrep Sandsundvær