Brønnøy og Helgelandssykehuset har signert leieavtale for DMS

foto