Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen vil ha en grundig gjennomgang av flytilbudet på strekningene som får statsstøtte, de såkalte FOT-rutene. Det er NHOs regiondirektører i Nord-Norge godt fornøyd med, skriver Folkebladet.

– En utredning løser ikke nødvendigvis transportutfordringene medlemsbedriftene våre står overfor umiddelbart, men det er et steg i riktig retning, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland, i en pressemelding.

Han sier kortbanenettet er hovedpulsåren i nord.

– Strupes den, får det konsekvenser for all aktivitet og ikke bare for næringslivet, mener Hansson.

Han får støtte av blant annet Sigrid Ina Simonsen, som er regiondirektør i NHO Arktis.

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives med et tilfredsstillende rutetilbud på kommersielle vilkår.

Disse rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. Staten bruker 2,4 milliarder kroner årlig på flyruter.